Giải Đáp Pháp Luật Với Luật Sư Thomas

Câu hỏi. Cách đây không lâu tôi đã đồng ý bán nhà tại Randolph của tôi. Người mua đã ký hợp đồng nhưng ông không còn muốn mua nữa. Tôi có thể bắt ông ta mua nhà của tôi không? – Lan N. (Randolph, MA)

Trả lời. Nếu bạn đã ký giấy thỏa thuận mua bán tiêu biểu của tiểu bang Massachusetts, cách cứu vãn của bạn là giữ lại số tiền cọc. Hầu hết các hợp đồng ghi rõ là cách cứu vãn duy nhất của người bán là giữ lại tiền cọc của người mua. Nếu trong hợp đồng mua bán không có viết như vậy, bạn có thể để giữ lại số tiền cọc và đòi hỏi bồi thường thiệt hại nếu kết cuộc là ông phải bán nhà với giá thấp hơn so với số tiền ban đầu người mua đồng ý trả.

Send in your questions by using the CONTACT tab above!

The information contained in this communication should not be construed as legal or tax advice on any specific facts or circumstances. Readers should not act upon the information contained in this communication without professional, independent counsel. Contents are intended for general information purposes only and may not be referred to in any other proceeding without the prior written consent of Thomas P. Bozarjian, to be given at his discretion. The information contained in this communication is not intended to create or constitute an attorney-client relationship. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s